HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON Ý VIỆT

Hệ thống trường mầm non Ý Việt là đơn vị mầm non tiên phong trong giáo dục sớm với Chương trình Giáo dục sớm 0 tuổi tại Tp.HN, Trường Mầm non Ý Việt đã ứng dụng các phương pháp giáo dục sớm tiên tiến nhằm phát triển tối đa những tố chất và khả năng mà trẻ đang có, giúp trẻ có được nền tảng vững chắc về trí tuệ, sức khoẻ và nhân cách ngay trong giai đoạn vàng từ 0-6 tuổi.

VÌ SAO CHỌN MẦM NON Ý VIỆT

Tin tức - Sự kiện